Home > Notícies
Sistema per la gestió de flotes de transport de purins
01/01/2015

Triskel disposa d'un sistema de gestió de flotes pel transport de purins que permet el compliment amb la nova ordre de la Generalitat de Catalunya , ORDRE AAM/312/2014.

Sistema purins

Sistema gestió transport purins

Les característiques principals del sistema són:

  • Compliment de la normativa.

  • Reducció de costos.

  • Eficiència logística.

  • Seguretat.

Vídeo presentació sistema gestió de flotes per transport de purins

Solució pel transport de purins

IV Jornada del Porcí JARC-COAG
17/07/2017

El proper divendres dia 29 de Juliol tindrà lloc la IV Jornada del Porcí del JARC-COAG a la Llotja de Lleida.

Triskel Telecom es patrocinador de la Jornada.

Triskel Telecom tindrà un estand en el hall on es desenvoluparà la jornada, en el que es presentarà la solució Triskel Purins.

S'espera la presencia de més de 250 professionals del sector.

La jornada començarà a les 9:00 i la tancarà la Consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Sra Meritxell Serret a les 13:45.

jornada_porci

Programa complert de la jornada en pdf

XII Jornada del Porcí a Alcarràs
01/12/2015

El passat divendres dia 27 de Novembre Triskel va assistir a la jornada dedicada al porcí.

La majoria de presentacions varen ser sobre el que més preocupa al sector, gestió dels purins.

El nombre d'assistents a la jornada era superior als 120. Havent-hi representants de tot el sector porcí.

Cal destacar la presentació Apunt normatiu de Jaume Boixadera Llobet, cap del Servei de Sòls i Gestió Mediambiental de la Producció Agrària. DARP

D’aquesta presentació cal subratllar:

- Definició de les zones ZADER (Zona d’Alta Concentració Ramadera): zona on el nitrogen produït per dejeccions ramaderes és superior al que la terra pot absorbir

- Definició clara dels rols dels ramaders, agricultors i altres agents

- Definició clara i més amplia del marc agrari (gestió conjunta)

I els canvis normatius que es proposa:

- Declaració anual on line

- Extensió de la declaració a tots els ramaders i pagesos

SOL·LICITAR DOCUMENT PDF DE LA PRESENTACIÓ

jornada_purins

Presentació de TriskelPurins al COETAPAC
09/07/2015

El dijous dia 9 de Juliol a les 18:30, Triskel va presentar la solució per la gestió de transport de Purins a la seu del Col·legi d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya a Girona.

La Normativa catalana de purins obliga a recollir dades de transport de purins per més de 10km. Aquesta normativa ja està vigent, per a una sèrie de zones d’interès especial des del Gener del 2015.

Triskel proposa una solució integral que dóna resposta tant pel transport (i les dades requerides), com per a la gestió eficient dels purins, amb una solució dissenyada per a optimitzar la utilització dels recursos.

La solució s’adreça als gestors de plans, als transportistes, i a les explotacions. De fet, la demo de l’aplicació va permetre veure el seu funcionament, i totes les dades que permetia obtenir, de manera senzilla.

Es una solució que garanteix el compliment de la normativa, i així evitar riscos en les subvencions rebudes (la primera sanció per incompliment de condicionalitat pot anar del 3 al 10% de la subvenció, i el cost de la solució es molt inferior).

SOL·LICITAR DOCUMENT PDF DE LA PRESENTACIÓ

Xerrada_purins

Camí de la certificació SIGFOX
17/06/2015

Triskel ha començat el camí cap a la certificació de productes per Sigfox .

SigFox

Enginyers de Triskel han assistit a la formació sobre el sistema de comunicacions Sigfox a Toulouse

SigFox és un sistema de comunicacions d'ampla de banda molt estret però amb amplia cobertura del territori, concebut per la monitorització d'objectes, en el que s'anomena Internet de les coses, IOT.

Web Sigfox

SigFox

SigFox

Transport de Purins: Nova ordre de la Generalitat de Catalunya AAM/312/2014
15/10/2014

La Generalitat de Catalunya acaba de publicar una nova ordre que afecta al transport de dejeccions ramaderes (purins i fems), ORDRE AAM/312/2014.

Sistema T purins

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 6734 - 23.10.2014:

Els equips de transport de dejeccions ramaderes que realitzen aplicacions a més de 10 km de les instal·lacions ramaderes d’origen han d’anar equipats amb un dispositiu electrònic de posicionament global (GPS) i una unitat d’adquisició i registre d’aquestes dades, que no en permeti la modificació.

El requisit establert en la disposició addicional segona serà exigible en el termini d’un any en zones vulnerables i de dos en la resta, des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordre, excepte en les explotacions ramaderes a què es refereix la disposició transitòria quarta d’aquesta Ordre respecte a les quals aquest requisit és exigible en el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor de l’Ordre.

Pla pilot per a l'ús de GPS en fertilització

Triskel Telecom SL
c/ Centenari Orquestra Lluïsos, 11 3er-1a
08552 Taradell-Barcelona SPAIN
Tel.: +34 93 812 60 63
Copyright ©2011
Aquesta web i tot el seu contingut és propietat de Triskel Telecom, S.L.

Crèdits